Όροι και προϋποθέσεις για το κατάστημα

Άδεια διδασκαλίας πόρων

Η χρήση του αδειοδοτημένου υλικού από εσάς (όπως ορίζεται παρακάτω) υπόκειται αυστηρά στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτήν την Άδεια Διδασκαλίας Πόρων (αυτή η «Άδεια»). Αυτή η Άδεια είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς και του Ιδρύματος Ανταμοιβής σε σχέση με τη χρήση του Αδειοδοτημένου Υλικού από εσάς. Χρησιμοποιώντας το Αδειοδοτημένο Υλικό, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις βάσει αυτής της Άδειας και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας.

1. Εισαγωγή.

1.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πώληση και την προμήθεια του υλικού μαθημάτων με δυνατότητα λήψης μέσω της ιστοσελίδας μας. Καλύπτουν επίσης την επακόλουθη χρήση αυτών των υλικών μαθημάτων.

1.2 Θα σας ζητηθεί να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις προτού κάνετε παραγγελία στον ιστότοπό μας.

1.3 Αυτό το έγγραφο δεν επηρεάζει τυχόν νόμιμα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής.

1.4 Η Πολιτική απορρήτου μας μπορεί να είναι που βλέπετε εδώ.

1.5. Αναγνωρίζετε ότι το θέμα που περιέχεται στα μαθήματα μπορεί να φαίνεται απαράδεκτο για ορισμένα άτομα. Ασχολείται με τη σεξουαλική συμπεριφορά. Έχουμε λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν εμφανίζεται πορνογραφικό υλικό. Διασφαλίσαμε επίσης ότι η γλώσσα είναι ανάλογη με το θέμα που συζητούν τα παιδιά. Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων αποδέχεστε τον κίνδυνο για τυχόν ενόχληση ή τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν κατά την προετοιμασία του μαθήματος ή την παράδοσή του.

1.6 Για την αποφυγή αμφιβολιών, αυτή η Άδεια χρήσης των υλικών δεν παρέχει κυριότητα των αδειοδοτημένων υλικών.

2. Ερμηνεία

2.1 Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις:

(α) «εμείς» σημαίνει The Reward Foundation, έναν Σκωτσέζικο Φιλανθρωπικό Οργανισμό σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σκωτίας με αριθμό φιλανθρωπίας SCO44948. Η έδρα μας είναι: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Scotland, United Kingdom. (και το "εμείς και το "μας" θα πρέπει να ερμηνεύεται ανάλογα).

(β) "εσείς" σημαίνει ο πελάτης μας ή ο υποψήφιος πελάτης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (και το "δικό σας" θα πρέπει να ερμηνεύεται ανάλογα)

(γ) «υλικό μαθημάτων» σημαίνει το υλικό των μαθημάτων που είναι διαθέσιμο για αγορά ή δωρεάν λήψη στον ιστότοπό μας.

(δ) «το υλικό των μαθημάτων σας» σημαίνει οποιοδήποτε υλικό μαθήματος που έχετε αγοράσει ή κατεβάσει δωρεάν μέσω της ιστοσελίδας μας. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε βελτιωμένη ή αναβαθμισμένη έκδοση του υλικού των μαθημάτων που ενδέχεται να διαθέτουμε από καιρό σε καιρό.

(ε) «Άδεια» έχει την έννοια που αναφέρεται στο προοίμιο αυτής της Άδειας. και

(στ) «Υλικό με άδεια χρήσης» σημαίνει το καλλιτεχνικό ή λογοτεχνικό έργο, εικόνα, εγγραφή βίντεο ή ήχου, βάση δεδομένων ή/και άλλο υλικό που σας παρέχεται από τον Αδειοπαρόχο για χρήση βάσει της παρούσας Άδειας. Δικαιοπάροχος σημαίνει The Reward Foundation, έναν Σκωτσέζικο Φιλανθρωπικό Οργανισμό σύμφωνα με τη νομοθεσία της Σκωτίας με αριθμό φιλανθρωπίας SCO44948. Η έδρα μας είναι: The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh EH8 8DL, Scotland, United Kingdom.

(ζ) «Ατομική Άδεια»: η Άδεια που αγοράστηκε ή έγινε αποδεκτή σε δωρεάν βάση από ένα άτομο για δική του διδακτική χρήση. Δεν μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα, σε σχολείο ή ίδρυμα.

(η) «Άδεια πολλαπλών χρηστών» είναι μια Άδεια που αγοράστηκε ή έγινε αποδεκτή σε δωρεάν βάση από σχολείο ή άλλο ίδρυμα που μπορεί να διατεθεί για εταιρική χρήση για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.     

3. Διαδικασία παραγγελίας

3.1 Η διαφήμιση υλικού μαθημάτων στον ιστότοπό μας αποτελεί «πρόσκληση για θεραπεία» και όχι συμβατική προσφορά.

3.2 Κανένα συμβόλαιο δεν θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ εσάς και εμάς, εκτός και αν δεχτούμε την παραγγελία σας. Αυτό θα είναι σύμφωνο με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 3.

3.3 Για να συνάψετε σύμβαση μέσω του ιστότοπού μας για την αγορά ή τη λήψη δωρεάν υλικού μαθημάτων με δυνατότητα λήψης από εμάς, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα. Πρέπει να προσθέσετε το υλικό μαθημάτων που θέλετε να αγοράσετε στο Καλάθι αγορών σας και μετά να προχωρήσετε στο Ταμείο. εάν είστε νέος πελάτης, έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας και να συνδεθείτε. Για ιδιώτες πελάτες, οι λογαριασμοί είναι προαιρετικοί, αλλά είναι υποχρεωτικοί για εταιρικούς πελάτες. Εάν είστε ήδη πελάτης, πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας. Μόλις συνδεθείτε, πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους αυτού του εγγράφου. θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών μας και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας θα χειριστεί την πληρωμή σας. στη συνέχεια θα σας στείλουμε επιβεβαίωση παραγγελίας. Σε αυτό το σημείο η παραγγελία σας θα γίνει δεσμευτική σύμβαση. Εναλλακτικά, θα επιβεβαιώσουμε μέσω email ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην παραγγελία σας.

3.4 Θα έχετε την ευκαιρία να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα λάθη εισαγωγής πριν κάνετε την παραγγελία σας.

4. Τιμές

4.1 Οι τιμές μας αναφέρονται στις ιστοσελίδες μας. Όπου οι τιμές αναφέρονται ως 0.00 £, η άδεια θα εξακολουθεί να ισχύει, παρόλο που δεν θα χρεωθούν χρήματα για αυτήν.

4.2 Θα αλλάζουμε κατά καιρούς τις τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπό μας. Αυτό δεν θα επηρεάσει τις συμβάσεις που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

4.3 Όλα τα ποσά που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στον ιστότοπό μας αναφέρονται χωρίς ΦΠΑ. Δεν χρεώνουμε ΦΠΑ.

4.4 Οι τιμές που αναφέρονται για κάθε μάθημα ή πακέτο ισχύουν για ένα άτομο που αγοράζει μια Άδεια για δική του χρήση.

4.5 Όπου σχολεία, ιδρύματα και άλλες εταιρικές οντότητες επιθυμούν να αγοράσουν ή να λάβουν δωρεάν λήψεις του υλικού μαθημάτων μας, πρέπει να αγοράσουν άδεια πολλαπλών χρηστών. Αυτό κοστίζει 3.0 φορές την ατομική άδεια. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο σχολείο ή το ίδρυμα και δεν συνδέεται με κανέναν μεμονωμένο δάσκαλο ή μέλος του προσωπικού. Όταν τα υλικά προσφέρονται δωρεάν, ο αντιπρόσωπος που πραγματοποιεί μια δωρεάν αγορά για λογαριασμό σχολείου, οργανισμού ή άλλης εταιρικής οντότητας πρέπει ακόμη να επιλέξει μια άδεια πολλαπλών χρηστών για να διασφαλίσει ότι έχει δημιουργηθεί κατάλληλη νομική σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Reward και του κάτοχος άδειας.

5. Πληρωμές

5.1 Πρέπει, κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς, να πληρώσετε τις τιμές του υλικού του μαθήματος που παραγγέλνετε. Η επιλεγμένη τιμή πρέπει να είναι κατάλληλη για τον τύπο της Άδειας που επιλέξατε, την Ατομική Άδεια ή την Άδεια Πολλών Χρήστη.

5.2 Οι πληρωμές μπορεί να γίνονται με οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες μεθόδους που καθορίζονται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς. Προς το παρόν δεχόμαστε πληρωμές μόνο μέσω PayPal, αν και αυτό επιτρέπει τη χρήση όλων των σημαντικών πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

6. Αδειοδότηση υλικών μαθημάτων

6.1 Θα σας παρέχουμε το υλικό των μαθημάτων σας σε μορφή ή μορφές που καθορίζονται στον ιστότοπό μας. Θα το πράξουμε με τέτοια μέσα και εντός των περιόδων που καθορίζονται στον ιστότοπό μας. Γενικά, η παράδοση του email που επιτρέπει τη λήψη είναι σχεδόν άμεση.

6.2 Με την επιφύλαξη της πληρωμής της ισχύουσας τιμής και της συμμόρφωσης με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, σας παρέχουμε μια παγκόσμια, μη λήξη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη άδεια να κάνετε χρήση του υλικού των μαθημάτων σας που επιτρέπεται από την Ενότητα 6.3, παρέχοντας ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κάνετε χρήση του υλικού των μαθημάτων σας που απαγορεύεται από την Ενότητα 6.4.

6.3 Οι «επιτρεπόμενες χρήσεις» του υλικού των μαθημάτων σας είναι:

(α) λήψη αντιγράφου καθενός από τα υλικά των μαθημάτων σας ·

(β) για ατομικές άδειες: σε σχέση με γραπτά και γραφικά υλικά μαθημάτων: δημιουργία, αποθήκευση και προβολή αντιγράφων του υλικού μαθημάτων σας σε όχι περισσότερους από 3 επιτραπέζιους, φορητούς ή φορητούς υπολογιστές, αναγνώστες ebook, smartphone, υπολογιστές tablet ή παρόμοιες συσκευές ·

(γ) για άδειες πολλαπλών χρηστών: σε σχέση με γραπτά και γραφικά υλικά μαθημάτων: δημιουργία, αποθήκευση και προβολή αντιγράφων του υλικού μαθημάτων σας σε όχι περισσότερους από 9 επιτραπέζιους, φορητούς ή φορητούς υπολογιστές, αναγνώστες ebook, smartphone, υπολογιστές tablet ή παρόμοιες συσκευές ;

(δ) για μεμονωμένες άδειες: σε σχέση με υλικό μαθήματος ήχου και βίντεο: δημιουργία, αποθήκευση και αναπαραγωγή αντιγράφων του υλικού των μαθημάτων σας σε όχι περισσότερους από 3 επιτραπέζιους, φορητούς ή φορητούς υπολογιστές, smartphone, υπολογιστές tablet, συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων ή παρόμοιες συσκευές ·

(ε) για άδειες πολλαπλών χρηστών: σε σχέση με υλικό μαθήματος ήχου και βίντεο: δημιουργία, αποθήκευση και αναπαραγωγή αντιγράφων του υλικού των μαθημάτων σας σε όχι περισσότερους από 9 επιτραπέζιους, φορητούς ή φορητούς υπολογιστές, smartphone, υπολογιστές tablet, συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων ή παρόμοιες συσκευές ;

(στ) για μεμονωμένες άδειες: εκτύπωση δύο αντιγράφων καθενός από τα γραπτά υλικά του μαθήματος αποκλειστικά για δική σας χρήση.

(ζ) για άδειες πολλαπλών χρηστών: εκτύπωση 6 αντιγράφων κάθε γραπτού υλικού μαθήματος αποκλειστικά για δική σας χρήση. και

(η) οι περιορισμοί εκτύπωσης για Άδειες δεν ισχύουν για την πραγματοποίηση φυλλαδίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει το όριο των 1000 μαθητών.

6.4 Οι «απαγορευμένες χρήσεις» του υλικού των μαθημάτων σας είναι:

(α) τη δημοσίευση, πώληση, αδειοδότηση, υπο-αδειοδότηση, ενοικίαση, μεταφορά, μετάδοση, μετάδοση, διανομή ή αναδιανομή οποιουδήποτε υλικού μαθημάτων (ή μέρους αυτού) σε οποιαδήποτε μορφή ·

(β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού μαθήματος (ή μέρους αυτού) με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος ή παραβιάζει τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, ή με οποιονδήποτε τρόπο προσβλητικό, άσεμνο, μεροληπτικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο ·

(γ) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού μαθήματος (ή μέρους αυτού) για να ανταγωνιστεί μαζί μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα · και

(δ) οποιαδήποτε εμπορική χρήση οποιασδήποτε λήψης (ή μέρους αυτής). Αυτή η ενότητα δεν περιορίζει την παράδοση των μαθημάτων με βάση το υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι τίποτα στην Ενότητα 6.4 δεν θα απαγορεύσει ή θα περιορίσει εσάς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο από οποιαδήποτε πράξη που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.5 Εγγυάστε σε εμάς ότι έχετε πρόσβαση στα απαραίτητα συστήματα υπολογιστών, συστήματα πολυμέσων, λογισμικό και συνδέσεις δικτύου για να λαμβάνετε και να απολαμβάνετε το όφελος του υλικού των μαθημάτων σας.

6.6 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα στο υλικό των μαθημάτων που δεν παρέχονται ρητά από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις διατηρούνται.

6.7 Πρέπει να διατηρήσετε και να μην διαγράψετε, να αποκρύψετε ή να αφαιρέσετε, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ιδιοκτησιακές ειδοποιήσεις σε ή σε οποιοδήποτε υλικό του μαθήματος.

6.8 Τα δικαιώματα που σας παρέχονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις είναι προσωπικά για εσάς. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα που σας παρέχονται για άδειες πολλαπλών χρηστών περιορίζονται στο ίδρυμα ή την οντότητα αγορών. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε οποιονδήποτε τρίτο να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα.

6.9 Το όριο χρήσης αυτών των υλικών περιορίζεται σε 1000 μαθητές ανά Άδεια.

6.10 Εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, τότε η Άδεια που ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 6 θα τερματιστεί αυτόματα μετά από τέτοια παραβίαση.

6.11 Μπορείτε να τερματίσετε την Άδεια που ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 6 διαγράφοντας όλα τα αντίγραφα του σχετικού υλικού του μαθήματος που έχετε στην κατοχή ή τον έλεγχό σας.

6.12 Κατά τον τερματισμό μιας Άδειας σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 6, πρέπει, εάν δεν το έχετε κάνει προηγουμένως, να διαγράψετε αμέσως και αμετάκλητα από τα συστήματα υπολογιστών σας και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όλα τα αντίγραφα του σχετικού υλικού του μαθήματος που έχετε στην κατοχή ή τον έλεγχό σας, και μόνιμα καταστρέψτε τυχόν άλλα αντίγραφα του σχετικού υλικού του μαθήματος στην κατοχή ή τον έλεγχό σας.

7. Συμβάσεις εξ αποστάσεως: δικαίωμα ακύρωσης

7.1 Αυτή η Ενότητα 7 ισχύει εάν και μόνο εάν προσφέρετε να συνάψετε συμβόλαιο με εμάς, ή να συνάψετε συμβόλαιο με εμάς, ως καταναλωτής - δηλαδή ως άτομο που ενεργεί εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της τέχνης ή του επαγγέλματός σας.

7.2 Μπορείτε να αποσύρετε μια προσφορά για σύναψη συμβολαίου μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας ή να ακυρώσετε μια σύμβαση που συνάφθηκε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας, ανά πάσα στιγμή εντός της περιόδου:

(α) από την υποβολή της προσφοράς σας, και

(β) λήγει στο τέλος 14 ημερών μετά την ημέρα σύναψης της σύμβασης, με την επιφύλαξη της Ενότητας 7.3. Δεν χρειάζεται να δώσετε κανένα λόγο για την ανάκληση ή την ακύρωσή σας.

7.3 Συμφωνείτε ότι ενδέχεται να ξεκινήσουμε την παροχή μαθημάτων πριν από τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην Ενότητα 7.2. Αναγνωρίζετε ότι, εάν ξεκινήσουμε την παροχή υλικού φυσικά πριν από το τέλος αυτής της περιόδου, θα χάσετε το δικαίωμα ακύρωσης που αναφέρεται στην Ενότητα 7.2.

7.4 Για να αποσύρετε μια προσφορά για σύμβαση ή να ακυρώσετε μια σύμβαση βάσει της περιγραφής που περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα 7, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να αποσύρετε ή να ακυρώσετε (ανάλογα με την περίπτωση). Μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω οποιασδήποτε σαφούς δήλωσης που καθορίζει την απόφαση. Σε περίπτωση ακύρωσης, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας το κουμπί «Παραγγελίες» στη σελίδα Ο λογαριασμός μου. Αυτό θα σας επιτρέψει να ξεκινήσετε μια διαδικασία επιστροφής χρημάτων για την αγορά σας. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

7.5 Εάν ακυρώσετε μια παραγγελία βάσει της περιγραφής που περιγράφεται στην Ενότητα 7, θα λάβετε πλήρη επιστροφή του ποσού που πληρώσατε σε εμάς για την παραγγελία. Εάν δεν πληρώσατε χρήματα για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, δεν θα επιστραφούν χρήματα.

7.6 Θα επιστρέψουμε χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της πληρωμής, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων.

7.7 Θα επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων που οφείλετε σε εσάς ως αποτέλεσμα ακύρωσης βάσει της περιγραφής που περιγράφεται στην Ενότητα 7. Θα είναι χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός της περιόδου 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα ενημερωθούμε της ακύρωσης.

7.8 Μόλις ζητηθεί επιστροφή χρημάτων και συμφωνηθεί, όλες οι μη χρησιμοποιημένες λήψεις θα ακυρωθούν.

8. Εγγυήσεις και παραστάσεις

8.1 Εγγυάστε και δηλώνετε σε εμάς ότι:

(α) είστε νομικά ικανοί να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις ·

(β) έχετε πλήρη εξουσία, εξουσία και ικανότητα να αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. και

(γ) όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με την παραγγελία σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις, τρέχουσες και μη παραπλανητικές.

8.2 Σας εγγυόμαστε ότι:

(α) το υλικό των μαθημάτων σας θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας ·

(β) το υλικό των μαθημάτων σας θα είναι λογικά κατάλληλο για οποιονδήποτε σκοπό που μας γνωστοποιείτε πριν από τη σύναψη σύμβασης βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

(γ) το υλικό των μαθημάτων σας θα ταιριάζει με οποιαδήποτε περιγραφή αυτού που σας δίνουμε. και

(δ) έχουμε το δικαίωμα να σας παρέχουμε το υλικό των μαθημάτων σας.

8.3 Όλες οι εγγυήσεις και οι δηλώσεις μας σχετικά με το υλικό των μαθημάτων καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και υπόκειται στην Ενότητα 9.1, αποκλείονται ρητά όλες οι άλλες εγγυήσεις και δηλώσεις.

9. Περιορισμοί και αποκλεισμοί ευθύνης

9.1 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα:

α) περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ·

(β) περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·

(γ) να περιορίσει τυχόν υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας · ή

(δ) να αποκλείσει τυχόν ευθύνες που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και, εάν είστε καταναλωτής, τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν θα εξαιρούνται ή θα περιορίζονται από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

9.2 Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 9 και αλλού στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:

α) υπόκεινται στο τμήμα 9.1 · και

(β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε καταδικαστική απόφαση (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου δασμού, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά Σε αυτα.

9.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι σας για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέραν του εύλογου ελέγχου μας.

9.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) απώλειας ή ζημίας στα κέρδη, τα έσοδα, τα έσοδα, τη χρήση, την παραγωγή, τις αναμενόμενες εξοικονομήσεις, τις επιχειρήσεις, τις συμβάσεις, τις εμπορικές ευκαιρίες ή την καλή θέληση.

9.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς για τυχόν απώλεια ή καταστροφή οποιωνδήποτε δεδομένων, βάσης δεδομένων ή λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι εάν συνάψετε σύμβαση με εμάς βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ως καταναλωτή, αυτή η Ενότητα 9.5 δεν θα ισχύει.

9.6 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία, υπό την προϋπόθεση ότι εάν συνάψετε σύμβαση με εμάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ως καταναλωτής, αυτή η Ενότητα 9.6 δεν θα ισχύει.

9.7 Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των υπαλλήλων μας. Επομένως, έχοντας υπόψη αυτό το ενδιαφέρον, αναγνωρίζετε ότι είμαστε μια οντότητα περιορισμένης ευθύνης. συμφωνείτε ότι δεν θα ασκήσετε οποιαδήποτε αξίωση προσωπικά εναντίον των αξιωματικών ή των υπαλλήλων μας για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (αυτό, φυσικά, δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της οντότητας περιορισμένης ευθύνης για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων και των υπαλλήλων μας).

9.8 Η συνολική μας ευθύνη απέναντι σε οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο από:

(α) 100.00 £ · και

(β) το συνολικό ποσό που πληρώθηκε και πρέπει να καταβληθεί σε μας βάσει της σύμβασης.

(γ) εάν δεν πληρώσατε χρήματα για να κατεβάσετε το υλικό μας, τότε η μέγιστη συνολική μας ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμβολαίου παροχής υπηρεσιών θα καθοριστεί σε 1.00 £.

10. Παραλλαγή

10.1 Μπορούμε να αναθεωρούμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

10.2 Μια αναθεώρηση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων θα ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται οποιαδήποτε στιγμή μετά την ώρα της αναθεώρησης, αλλά δεν θα επηρεάσει τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ώρα της αναθεώρησης.

11. Ανάθεση

11.1 Συμφωνείτε με το παρόν ότι ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να υπεγράψουμε με υπεργολαβία ή να ασχοληθούμε με άλλον τρόπο τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις μας βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων - υπό την προϋπόθεση ότι, εάν είστε καταναλωτής, η ενέργεια αυτή δεν εξυπηρετεί τη μείωση των εγγυήσεων που σας ωφελούν σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

11.2 Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε, να υποβάλετε υπεργολαβία ή να ασχοληθείτε με οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

12. Χωρίς παραίτηση

12.1 Καμία παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης σύμβασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα παραιτηθεί παρά μόνο με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του μέρους που δεν παραβιάζει.

12.2 Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε πρόβλεψης σύμβασης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση αυτής της διάταξης ή παραβίαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής της σύμβασης.

13. Διαχωρισμός

13.1 Εάν μια διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και ανεφάρμοστη, οι άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.

13.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη και / ή μη εφαρμόσιμη διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος του είχε διαγραφεί, αυτό το μέρος θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

14. Δικαιώματα τρίτων

14.1 Ένα συμβόλαιο βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας. Δεν προορίζεται να ωφελήσει ή να εκτελεστεί από τρίτους.

14.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων των μερών βάσει σύμβασης βάσει αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

15. Ολόκληρη η συμφωνία

15.1 Με την επιφύλαξη της Ενότητας 9.1, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θα αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με την πώληση και αγορά των λήψεών μας (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν λήψεων) και τη χρήση αυτών των λήψεων και θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και σε σχέση με την πώληση και αγορά των λήψεών μας και τη χρήση αυτών των λήψεων.

16. Νόμος και δικαιοδοσία

16.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το νόμο της Σκωτίας.

16.2 Τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Σκωτίας.

17. Νομικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις

17.1 Δεν θα υποβάλουμε αντίγραφο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ειδικά σε σχέση με κάθε χρήστη ή πελάτη. Εάν ενημερώσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η έκδοση στην οποία αρχικά συμφωνήσατε δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να σκεφτείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

17.2 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Παρόλο που το GTranslate είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την ποιότητα της μετάφρασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων που επηρεάζονται από αυτήν την εγκατάσταση. Η αγγλική έκδοση είναι η μόνη έκδοση που είναι νομικά εφαρμόσιμη.

17.3 Δεν είμαστε εγγεγραμμένοι στον ΦΠΑ.

17.4 Ο ιστότοπος της διαδικτυακής πλατφόρμας επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. Η διαδικτυακή πλατφόρμα επίλυσης διαφορών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών.

18. Τα στοιχεία μας

18.1 Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από το The Reward Foundation.

18.2 Είμαστε εγγεγραμμένοι στη Σκωτία ως Σκωτικός Φιλανθρωπικός Οργανισμός με αριθμό εγγραφής SCO 44948. Η έδρα μας βρίσκεται στο The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Scotland, UK.

18.3 Η κύρια επιχειρηματική μας τοποθεσία είναι στο The Melting Pot, 15 Calton Road, Edinburgh, EH8 8DL, Scotland, UK.

18.4 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) ταχυδρομικώς, χρησιμοποιώντας την παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση ·

(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπού μας https://rewardfoundation.org/contact/;

(γ) τηλεφωνικώς, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται κατά καιρούς στον ιστότοπό μας. ή

(δ) μέσω email, χρησιμοποιώντας [προστασία μέσω email].

Έκδοση – 21 Οκτωβρίου 2020.