Επαλήθευση ηλικίας Πορνογραφία Γαλλία

Αλβανία

Η επαλήθευση ηλικίας είναι ένα πολύ νέο θέμα στην ηλεκτρονική ατζέντα προστασίας των παιδιών στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Αλβανία. Στοιχεία από την έκθεση της UNICEF 2019 με τίτλο «Ένα κλικ μακριά»Δείχνει ότι τα Αλβανικά παιδιά αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε μέσο όρο ηλικίας 9.3 ετών, ενώ η νεότερη γενιά κοριτσιών και αγοριών είναι πιο πιθανό να αρχίσει να το χρησιμοποιεί νωρίτερα, σε ηλικία 8 ετών ή λιγότερο. Στις διαδικτυακές εμπειρίες των παιδιών, τα ευρήματα αποκαλύπτουν ότι ένα στα πέντε παιδιά έχουν δει βίαιο περιεχόμενο. Άλλο 25 τοις εκατό έχουν αλληλεπιδράσει με κάποιον που δεν είχαν γνωρίσει προηγουμένως. Και το 16 τοις εκατό έχουν συναντήσει κάποιον αυτοπροσώπως που γνώρισαν στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, ένα στα δέκα παιδιά αναφέρει τουλάχιστον μία ανεπιθύμητη σεξουαλική εμπειρία μέσω Διαδικτύου.

Απόδειξη από διεθνείς φορείς επιβολής του νόμου και οργανώσεις διαδικτυακών σκύλων παρατηρούν ότι οι κίνδυνοι και οι περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο έχουν αυξηθεί σημαντικά το 2020, υποδεικνύοντας ότι τα σεξουαλικά αρπακτικά ζώα είναι ιδιαίτερα ενεργά στην Αλβανία. Οι διάφοροι φορείς που είναι υπεύθυνοι στη διερεύνηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο δεν συνομιλούν μεταξύ τους με συστηματικό τρόπο. Συχνά λειτουργούν μεμονωμένα. Η αστυνομία και οι εισαγγελείς δεν έχουν επαρκή κατανόηση των εμποδίων και των προκλήσεων του άλλου. Επιπλέον, ούτε η αστυνομία ούτε οι εισαγγελείς ασχολούνται με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και ρυθμιστικούς φορείς όπως το ΑΚΕΠ, για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης που σχετίζονται με την επίλυση διευθύνσεων IP. Λείπουν ευκαιρίες για στενότερη συνεργασία μεταξύ τους, συζήτηση πιθανών προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και προσδιορισμός λύσεων σε κοινά προβλήματα. Συχνά οι επικοινωνίες διατηρούνται μόνο μέσω επίσημων αλληλογραφία.

Νέα Εθνική Στρατηγική

Η διαδικασία δημιουργίας επαλήθευσης ηλικίας βρίσκεται σε εμβρυϊκό στάδιο. Βασικοί Αλβανοί ενδιαφερόμενοι φορείς κοιτούν τη διεθνή σκηνή. Ελπίζουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν ευκαιρίες και προκλήσεις που θα προωθήσουν περαιτέρω την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο. Η δέσμευση της κυβέρνησης για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. ο νέα Εθνική Στρατηγική για την Κυβερνοασφάλεια 2020 έως 2025 αντανακλά αυτό. Στη στρατηγική τα παιδιά έχουν ένα ειδικό κεφάλαιο για την προστασία τους στον διαδικτυακό κόσμο. Ωστόσο, οι εθνικές προτεραιότητες πρέπει να συνοδεύονται από ισχυρές επενδύσεις. Είναι πολύ πιθανό τα επόμενα χρόνια να είναι ιδιαίτερα δύσκολα για παιδιά και οικογένειες. Η Αλβανία αναμένει να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη πτώση του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας πανδημίας.

Η επαλήθευση ηλικίας θα πρέπει να επιβληθεί από το νόμο. Αυτό θα ήταν είτε στο Νόμο για την Προστασία και τα δικαιώματα του Παιδιού, στο ποινικό δίκαιο, είτε σε έναν ειδικό νόμο, όπως στην περίπτωση των στοιχημάτων και των διαδικτυακών παιχνιδιών. Αυτό θα διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη συμμορφώνονται, μεταβαίνοντας στη νομοθεσία, από κώδικες δεοντολογίας για τον ιδιωτικό τομέα και τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτό με τη σειρά του θα δώσει μια πιο ρυθμισμένη προσέγγιση.

Ο δρόμος μπροστά

Υπάρχουν πολλά πιθανά εμπόδια στη δημιουργία καθεστώτος επαλήθευσης ηλικίας στην Αλβανία. Αυτά περιλαμβάνουν την κατανόηση του θέματος, την ιεράρχησή του και την ενεργό συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Σημαίνει επίσης τη δημιουργία ρυθμιστικών αρχών, την επένδυση σε τεχνολογικές λύσεις και, στη συνέχεια, την επιβολή τους σε επίπεδο χρηστών ή σπιτιών. Η χώρα βρίσκεται σε μια ενεργή φάση ψηφιοποίησης, όπου όλοι οι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επενδύουν σε υποδομές, για να βελτιώσουν την πρόσβαση μέσω μεγαλύτερης διαθεσιμότητας του διαδικτύου.

Από τα τέλη του 2021, υπάρχουν λίγες γνώσεις σχετικά με τις αντιλήψεις του κοινού για την πρόσβαση των παιδιών στην πορνογραφία και τη σωστή ισορροπία μεταξύ ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Η μελέτη της UNICEF «One Click Away» μας λέει ότι τα παιδιά αναφέρουν ότι οι περισσότεροι γονείς που ερωτήθηκαν δεν χρησιμοποιούν μια ενεργό προσέγγιση γονέων στη χρήση του Διαδικτύου. Οι γονείς έχουν μια πιο θετική άποψη για την υποστηρικτική τους δέσμευση.

Εκτύπωση φιλική προς το περιβάλλον, PDF & Email